maria rovira torrens psicòlga

maria rovira torrens psicòloga

maria rovira torrens psicòloga

Les muntanyes s’han convertit en el meu refugi

sobre mi

Psicòloga, investigadora social, educadora emocional, treballo en el disseny de polítiques públiques pel benestar i l’acció comunitària. M’agrada impulsar accions que ens permetin donar resposta a la situació actual de desigualtat que vivim com a societat, així com posar al centre com vivim les persones la nostra quotidianitat. Fer habitable aquesta a nivell emocional i psicològic em sembla imprescindible; i fer-ho tenint present a la realitat material que vivim així com el potencial transformador del col·lectiu em sembla una de les millors eines de les quals disposem actualment.

<continua llegint>

Projectes
comunitaris

Elaboració i acompanyament de projectes d’intervenció comunitària pel desenvolupament del benestar emocional individual i col·lectiu. Generació, planificació i conducció d’espais de cures per a equips i organitzacions.

Consultoria de política pública

Acompanyament i assessorament en la integració de la mirada de la promoció del benestar emocional i la socialització de l’educació emocional.
Dotar de les eines necessàries a l’equip de govern dels municipis, així com als propis treballadors de l’administració pública per tal de poder esdevenir referents en relació la promoció del benestar emocional a la vila; trobant en aquest acompanyament un espai per a la seva pròpia cura i sostenibilitat emocional.

Espais de cures individuals i col·lectius

Treball individual o col·lectiu per aprendre a tenir cura de nosaltres mateixes i dels espais en els que ens relacionem; aprenem a mirar com ens relacionem amb nosaltres i amb els demés; què necessitem per poder viure de la millor manera possible la nostra realitat quotidiana. Com podem prevenir i gestionar el conflicte i abordar-ho de la manera més reparadora possible.

Consultoria organitzacions

  • Avaluació i elaboració de plans d’intervenció per a la promoció de la salut laboral a empreses i organitzacions. Avaluació i elaboració de plans d’intervenció per a la promoció de la salut emocional de les persones que treballen en empreses i organitzacions.
  • Disseny d’eines i estratègies per abordar els malestars en l’àmbit laboral i organitzacional.
  • Creació d’espais per a la capacitació de competències emocionals sostenibles en el temps.
  • Disseny, acompanyament i intervenció per a fer realitat les millores en la salut emocional de les persones.

Formacions i tallers

Per a infants, joves i adults

  • Tallers d’educació emocional per a treballar la consciència, la regulació i l’autonomia emocional. Així com també, les eines i estratègies per relacionar-nos amb els demés de la manera més empàtica i assertiva possible.
  • Tallers per l’abordatge comunitari de la salut emocional i psicològica de les persones.
  • Tallers sobre desenvolupament de la resiliència individual i col·lectiva.
  • Tallers sobre coeducació i benestar emocional.
  • Tallers d’orientació laboral.

Acompanyament individual

Primera sessió gratuïta per planificar el treball conjunt i abordar la resolució de malestars o el desenvolupament de competències emocionals. El tractament es desenvolupa en base a les sessions acordades i segons les necessitats de cada persona.

Sessions individuals, presencials o online.

Els preus poden adaptar-se a totes les necessitats.